Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 10-11-2019 Thời gian: 01:00 PM
  • Điểm xuất phát: Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 5 Thời gian dự kiến (h): 1.1
  • Trạng thái: Đang chờ phê duyệt
  • Yêu cầu chuyến đi: Bao c
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"