Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 15-04-2021 Thời gian: 09:00 AM
  • Điểm xuất phát: 171 Ngõ 2 Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Chùa thôn Kim Thiều, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 1 Thời gian dự kiến (h): 0.6
  • Trạng thái: Công khai
  • Yêu cầu chuyến đi:
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"