Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 23-04-2021 Thời gian: 08:30 AM
  • Điểm xuất phát: Bệnh Viện Bạch Mai, Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Cốc Pàng, Bảo Lạc, Cao Bằng, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 2 Thời gian dự kiến (h): 8.3
  • Trạng thái: Công khai
  • Yêu cầu chuyến đi:
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"