Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 30-04-2021 Thời gian: 09:00 AM
  • Điểm xuất phát: Bình Thới, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 2 Thời gian dự kiến (h): 1.5
  • Trạng thái: Công khai
  • Yêu cầu chuyến đi:
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"