Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 26-08-2021 Thời gian: 12:27 PM
  • Điểm xuất phát: 115 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 1 Thời gian dự kiến (h): 31.3
  • Trạng thái: Công khai
  • Yêu cầu chuyến đi:
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"