Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 14-11-2022 Thời gian: 09:00 AM
  • Điểm xuất phát: 06 Vĩnh Quang, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 1 Thời gian dự kiến (h): 1.7
  • Trạng thái: Công khai
  • Yêu cầu chuyến đi:
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"