Thông tin chi tiết chuyến đi

  • Ngày đón: 10-01-2023 Thời gian: 03:37 PM
  • Điểm xuất phát: 34 Lý Tự Trọng, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  • Điểm kết thúc: Tòa Nhà B11D, CD2, Khu đô thị Nam Trung Yên, Mễ Trì, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Số ghế muốn đặt: 4 Thời gian dự kiến (h): 1
  • Trạng thái: Công khai
  • Yêu cầu chuyến đi:
Nhanh chóng
An toàn
Giá tốt nhất
Thanh toán
trực tuyến

“Kết nối di chuyển tiện chuyến dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng với Timdatxe.com"